Om langrennsgruppa

Langrennsgruppa rekrutterer barn fra skolealder, i hovedsak tilhørende Flatåsen skolekrets. Gruppa ønsker å gi et godt tilbud til alle barn som ønsker å trene på ski, og vi inkluderer alle uavhengig av nivå.

Vi har mellom 30-40 utøvere, og er sammenspleiset gjeng hvor også foreldre er velkommen til å delta på trening og aktiviter!

Sesongen starter i september og pågår helt til snøen forsvinner for godt. Sesongavslutning markeres med en avslutning i Husebybadet for hele familien, med bading og pizza.

Fra treningstur med foreldre i Rønningen!