Langrennsgruppa rekrutterer barn fra skolealder, i hovedsak tilhørende Flatåsen skolekrets. Gruppa ønsker å gi et godt tilbud til alle barn som ønsker å trene på ski, og vi inkluderer alle uavhengig av nivå.


Vi har mellom 60 og 70 utøvere, og er sammenspleiset gjeng hvor også foreldre er velkommen til å delta på trening og aktiviter!


Sesongen starter i september og pågår til ut i april. Vi arrangerer barmarkssamling i Meråker, vintersamling i Vålådalen og 5 Telenorkaruseller hvert år. I tillegg dekker vi individuell deltakelse i renn for alle medlemmer, og vi deltar på et fellesrenn hvert år - dette har de siste årene vært Tour de Knyken.

 

Dersom du er interessert i å være med kan får du mer informasjon på rekrutteringssiden og har du spørsmål kan du ta kontakt på Flatås Langrenn sin åpne Facebook-gruppe eller via kontaktinformasjonen på kontaktsiden.