Rolle Navn Epost Tlf
Leder Anne Berit Strøm leder.langrenn@flatas.no 47463701
Nestleder Hilde Løvdal styret.langrenn@flatas.no
Kasserer Lena Valvåg styret.langrenn@flatas.no
Styremedlem 1 Eirik Dahl Uthus styret.langrenn@flatas.no
Styremedlem 2 Sonja Askim styret.langrenn@flatas.no
Sekretær John-Magne Bredal styret.langrenn@flatas.noFaktura sendes enten pr post eller epost (ikke begge deler)Fakturaadresse:
Flatås IL Langrenn
v/Folde Regnskap og Rådgivning AS
Vestre Rosten 69
7072 TillerEpost:
198@folderegnskap.no

Powered by: Bloc