Rolle Navn Epost Tlf
Leder Anne Berit Strøm leder.langrenn@flatas.no 47463701
Nestleder John Magne Bredal styret.langrenn@flatas.no
Kasserer Magne Aasheim styret.langrenn@flatas.no
Styremedlem 1 Lena Valvåg styret.langrenn@flatas.no
Styremedlem 2 Sonja Askim styret.langrenn@flatas.no
Sekretær styret.langrenn@flatas.noFaktura sendes enten pr post eller epost (ikke begge deler)Fakturaadresse:
Flatås IL Langrenn
v/Folde Regnskap og Rådgivning AS
Vestre Rosten 69
7072 TillerEpost:
198@folderegnskap.no

Powered by: Bloc